Projektowanie konstrukcji budowlanych. Statyka i wytrzymałość. Obliczenia.

Wykonujemy obliczenia statyczno – wytrzymałościowe konstrukcji budowlanych. Obliczenia takie pozwalają na ocenę bezpieczeństwa projektowanej konstrukcji. Projektujemy zarówno w oparciu o normy europejskie EN jak i polskie PN. Sprawdzamy także statykę istniejących konstrukcji. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe wykonujemy najczęściej w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Na podstawie obliczeń można sprawdzić, czy konstrukcja ma wystarczającą wytrzymałość oraz czy spełniony jest stan graniczny użytkowania, to znaczy czy konstrukcja nie będzie uginać się nadmiernie i nie będzie podatna na drgania. Poza typowymi obliczeniami statycznymi możemy również wykonać obliczenia dynamiczne (drgania własne i wzbudzone). Wykonujemy również obliczenia MES dla elementów konstrukcji budowlanych.

Fot.1 Wieża stalowa.

Fot.2 Fundament wieży.

Fot.3 Hala stalowa.

Fot.4 Belka podsuwnicowa żelbetowa.

Fot.5 Strop stalowy.

Fot.6 Model stropu.

Fot.7 Model fragmentu budynku.

Fot.8 Konstrukcja pod instalacje techniczne.

Fot.9 Więżba dachowa pałacu.