anglia niemcy Russia

GALERIA PRAC

Kliknij poniżej na interesujący Cię temat


1.Budowa Afrykarium Wrocławskiego ZOO,

przekrycie dachu poduszkami ETFE

Nasze biuro zajmowało się nadzorem montażu pokrycia dachowego poduszkami TEXLON® ETFE na zlecenie firmy Vector Folitec, którymi przekryto dach wrocławskiego Afrykarium. Jest to pierwszy obiekt w Polsce, w którym zastosowano takie rozwiązanie. Poduszki TEXLON® ETFE są wykonane z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału i montowane są w systemowych profilach aluminiowych (ramach). Poduszki nadmuchiwane są za pomocą instalacji sprężonego powietrza, która umożliwia także uzupełnianie powietrza w trakcie eksploatacji obiektu. Powierzchnia dachu Afrykarium przekryta poduszkami ETFE ma powierzchnię 3980 m2 , poduszki foliowe zostały wykonane z 4 warstw folii ETFE a ich wymiary maksymalne wynoszą 18,15 m x 3,50 m. Elementy systemowe to specjalne dwuczęściowe profile aluminiowe posiadające dwupoziomowy system odprowadzania wody, uszczelki i przekładki termiczne z EPDM oraz rynny kondensacyjne. System wyposażony jest w zabezpieczenia przeciwko ptakom w postaci linek stalowych oraz system cięgien zabezpieczających przeciwko workom wodnym i śnieżnym. System generuje, dystrybuuje i monitoruje sprężone powietrze, za pomocą dmuchaw, agregatu sprężonego powietrza oraz systemu rur doprowadzających. System jest odpowiednio i profesjonalnie projektowany i produkowany a następnie dostarczany na plac budowy i instalowany przez przeszkolone ekipy. Elementami, które również zostały wykonane w ramach tego zadania, są dach ruchomy oraz klapy dymowe. Dach ruchomy jest konstrukcją stalową poruszającą się po szynach stalowych i belkach podsuwnicowych na dachu Afrykarium. Składa się on z dwóch części, które podczas otwierania dachu rozsuwają się. Każda z części dachu ma wymiary ok. 10 m x 17 m i waży ok. 12 ton. Dach ruchomy jest przekryty również poduszkami ETFE i podłączony jest do systemu nadmuchującego powietrze.
Dostawca systemu firma Vector Foiltec

Montaz dzwigarów dachowych z drewna klejonego Montaz dzwigarów dachowych z drewna klejonego Wnetrze Afrykarium podczas budowy Wnetrze Afrykarium podczas budowy Wnetrze Afrykarium podczas budowy Montaz stalowej konstrukcji mocujacej poduszki ETFE Montaz stalowej konstrukcji mocujacej poduszki ETFE Widok dachu Afrykarium- montaz stolków Widok dachu Afrykarium- montaz stolków Widok dachu Afrykarium- montaz stolków Montaz profili aluminiowych ram poduszek ETFE Montaz profili aluminiowych ram poduszek ETFE Dach Afrykarium w trakcie montazu poduszek - widok Montaz poduszki ETFE Montaz poduszki ETFE Poduszki ETFE po montazu i napompowaniu powietrzem Ramy poduszek ETFE -detal Konstrukcja stalowa dachy ruchomego - montaz na poziomie 0.00 Konstrukcja stalowa dachu ruchomego - po zainstalowaniu na dachu Dach ruchomy przekryty poduszkami ETFE - przed napompowaniem powietrza Poduszki ETFE w trackie montazu Poduszki ETFE w trackie montazu Dach Afrykarium przekryty poduszkami ETFE Dach Afrykarium - widok na konstrukcje dachu ruchomego przekryta poduszkami ETFE

2.Konstrukcja nośna linii krystalizatora w hali

produkcyjnej ZCh "Złotniki"

Nasze biuro jest autorem koncepcji lokalizacji oraz projektu warsztatowego i montażowego konstrukcji stalowej, która powstaje w jednej z hal Zakładów Chemicznych "Złotniki" we Wrocławiu. Konstrukcja stanowi rozbudowę istniejącej linii służącej do krystalizacji. Ideą projektu było jak najbardziej efektywne usytuowanie linii krystalizatora w hali, tak aby nie obniżyć jej funkcjonalności. Hala, w której jest montowana konstrukcja łączy funkcję magazynową i produkcyjną, więc istotną kwestią jest składowanie tam materiałów, możliwość poruszania się wózkami widłowymi i dostęp do palet na równi ze swobodą prowadzenia produkcji. W projekcie nowej konstrukcji przeanalizowaliśmy więc także kwestie transportowe i komunikacyjne. Zaprojektowaliśmy na życzenie naszego klienta dodatkowe drogi komunikacyjne oraz podest. Nową konstrukcję usytuowaliśmy równolegle do drogi komunikacyjnej pozostawiając swobodę jazdy wózkami widłowymi oraz możliwie duży plac magazynowy. Konstrukcja stalowa została zaprojektowana z profili hutniczych - głównie dwuteowników szerokostopowych i rur kwadratowych. Ponieważ substancje chemiczne, które wytwarza linia są wysoko żrące dla konstrukcji stalowych, zastosowaliśmy system osłon na najbardziej narażone elementy konstrukcyjne, tak aby skrystalizowane substancje chemiczne nie zalegały w sposób długotrwały na konstrukcji w miejscach trudnodostępnych.

Szkielet konstrukcji stalowej po scaleniu w hali Szkielet konstrukcji stalowej linii krystalizatora - widok na podest obslugowy Stezenia konstrukcji krystalizatora Przejscie laczace sasiednie maszyny - belka nosna Styki srubowe konstrukcji stalowej  Wezly konstrukcyjne Wezly konstrukcyjne - podest Wezly konstrukcyjne Wezly konstrukcji - podstawa slupa Stalowa konstrukcja nona krystalizatora przygotowana do monta?u urz+dzenia Konstrukcja -widok Otwcr pozostawiony w konstrukcji na monta? leja Przejcie 3+cz+ce star+ konstrukcje z now+ Styk starej i nowej linii produkcyjnej Widok na kladke Schodki - detal Podest - detal Linia krystalizacji azotanu magnezu po instalacji krystalizatora Widok konstrukcji po zamontowaniu  krystalizatora Widok konstrukcji - linia do krystalizacji cd Linia do krystalizacji - widok Mocowanie krystalizatora - detal

3.Konstrukcja nośna neutralizatorów w hali

produkcyjnej ZCh "Złotniki"

Konstrukcja neutralizatorów jest konstrukcją stalową, która podtrzymuje dwa zbiorniki na kwas solny. Każdy napełniony kwasem zbiornik ma wagę ok. 36 ton. Zbiorniki są podwieszone na pierścieniach stalowych, które zamocowane są na belkach konstrukcji. Na poziomie dostępu do zbiorników znajduje się podest obsługowy, na którym stoi konstrukcja do opróżniania big-bagów. Konstrukcja neutralizatorów jest dobudowana do sąsiednich instalacji w hali. Zdjęcia w naszej galerii pokazują etap montażu konstrukcji jak i widok konstrukcji po scaleniu w trakcie eksploatacji w hali.

Konstrukcja neutralizatora w trakcie eksploatacji w hali produkcyjnej zakładu Konstrukcja stalowa w trakcie eksploatacji - widok zbiornika z kwasem solnym Węzeł konstrukcji Węzeł konstrukcji Węzeł konstrukcji oraz podest dla Big-bagów Podstawa słupa i oparcie na posadzce ceglanej

4.Budynek ASP – budynek Akademii Sztuk

Pięknych we Wrocławiu

W projekcie zastosowano jako rozwiązanie podstawowe połączenie systemu aluminiowego słupowo-ryglowego Reynaers CW 50 oraz CW60. Ze względu na rozpiętości między podporami słupów fasady przekraczającymi często 6 m i ograniczenia głębokości słupa w wytycznych z PW PAG, słupy dodatkowo wzmocniono rurami stalowymi ocynkowanymi. Fasady podzielone są na przezierne oraz nieprzezierne (ciepłe i zimne). Ze względu na duże rozrzeźbienie obiektu oraz wysokie kondygnacje (ok 7,5m) w projekcie, oprócz rozwiązań systemowych zastosowano szereg rozwiązań obiektowych.

ASP - widok fasady od przodu Widok zbiegających się fasad. Widok zbiegających się fasad. Widok fasady w narożu Widok fasady w narożu Widok bocznej fasady Widok bocznej fasady Konsola słupa Konsole słupa

5.Konstrukcja stalowa świetlika w hali

fabryki "VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA", w Polkowicach.

Prezentowana na poniższych zdjęciach konstrukcja świetlika została zaprojektowana i wykonana z elementów stalowych (rur prostokątnych i kwadratowych). Świetlik ma ok. 100 mb, pełni funcję doświetlenia hali produkcyjnej i z uwagi na lokalizację budynku na terenie występowania szkód górniczych, podzielony jest na pola, które zostały oddzielone od siebie pasami dylatacyjnymi. Konstrukcja świetlika kształtem przypomina wycinek walca, łuki nośne zostały usztywnione wykratowaniem. Rozpiętość konstrukcji świetlika wynosi ok. 7,5 m, natomiast wysokość ok. 3,3 m. Rozstaw ram świetlika wynosi standardowo ok. 2,9 m i jest to jednocześnie długość szyb zespolonych stanowiących jego przeszklenie. Świetlik został zamocowany do konstrukcji nośnej dachu, którymi są stalowe dźwigary kratowe hali produkcyjnej Volkswagena. Stężenie poprzeczne świetlika zaprojektowano z prętów o średnicy 12 mm. Mniej więcej w połowie świetlika znajduje się podwieszona konstrukcja kurtyny dymowej, która została wykonana ze względów przeciwpożarowych. Przeszklenie świetlika zostało wykonane z szyb zespolonych. Szyby zamocowane zostały do konstrukcji stalowej świetlika za pośrednictwem aluminiowych słupków i rygli, które stanowią rozwiązanie systemowe firmy Schueco. Konstrukcja aluminiowa przeszklenia została zamocowana do konstrukcji świetlika przy pomocy systemu specjalnie zaprojektowanych łapek stalowych.

Konstrukcja stalowa świetlika po zamontowaniu na obiekcie Konstrukcja stalowa świetlika po zamontowaniu na obiekcie Konstrukcja świetlika - w miejscu dylatacji budynku Końcowy element świetlika Konstrukcja w trakcie scalania - widok z dachu budynku Konstrukcja w trakcie scalania - widok z dachu budynku Konstrukcja w trakcie scalania - detale po3+czen skrecanych Konstrukcja w trakcie scalania - detale po3+czen skrecanych Rozpoczecie monta?u profili Schueco Konstrukcja czceciowo przeszklona Konstrukcja czceciowo przeszklona Szklenie dachu - detal po3aczenia szyby ze s3upkiem Konstrukcja przeszklona - widok z wnetrza wietlika

6.Fasada na rotulach mocowana

do zeber szklanych w budynku

Narodowego Forum Muzycznego (NFM)

we Wroclawiu przy ul. Krupniczej.

Mieliśmy okazję brać udział we współtworzeniu jednego z reprezentacyjnych budynków Wrocławia - Narodowego Forum Muzyki, które powstaje przy ul. Krupniczej. Naszym zadaniem było zaprojektowanie konstrukcji przeszklonej fasady zlokalizowanej w wejściu głównym. Fasada jest mocowana punktowo za pomocą rotul ze stali nierdzewnej do żeber szklanych będących jej konstrukcją nośną. Żebra szklane wykonane są ze szkła hartowanego i są podwieszone do stropu budynku a w odległości 16,35m poniżej poziomu podwieszenia są zamocowane do kratownicy stalowej nierdzewnej. Żebra mają wysokość 18,1 m i składają się z odcinków 4-ro metrowych. Całkowite wymiary fasady 12,9 m (S) x 20,61 m (H). Fasada składa się z części zewnętrznej wykonanej ze szkła zespolonego i wewnętrznej wykonanej ze szkła pojedynczego. Wszystkie szyby fasady zaprojektowano ze szkła hartowanego z testem heat soak, który ogranicza do minimum możliwość samoistnego pęknięcia szkła pod wpływem zanieczyszczenia siarczkiem niklu. W fasadzie zastosowano system podwieszeń prętowych, które stanowią zabezpieczenie w przypadku pęknięcia elementu żebra szklanego, stanowiąc dodatkowe podwieszenie szyb fasady. Fasada składa się z dwóch czeęści - zewnętrznej i wewnętrznej, które są oddzielone przedsionkiem. Tafle zewnętrzne fasady są wykonane ze szkła zespolonego, natomiast tafle wenętrzne ze szkła pojedynczego. Największa tafla fasady ma wymiar .3,4 x 2,165 m i wagę ok. 300 kg. Projekt zrealizowany wspólnie z biurem architektonicznym "PROFA Projektowanie Fasad High Tech".

fasada - widok od zewnątrz, wizualizacja Szklenie dachu - detal połąaczenia szyby ze słupkiem Połączenie fasady z obudowa sciany zewnętrznej Szklana żyletka Szyby fasady Szklane żebro (szklana żyletka) Połączenie żebra z kratownica Połączenie żebra z kratownica Fasada-widok od wewnątrz Uchwyt mocujący fasadę szklaną wewnętrzną Połączenie elementów żebra szklanego na długości Element mocujący konstrukcje fasady - żebro szklane - od stropu żelbetowego

7.Wzmocnienie uszkodzonej konstrukcji

hali ceglanej - budynek przeznaczony do

produkcji chemicznej zlokalizowany

dla Zakładów Chemicznych "Złotniki"

we Wrocławiu

Nasze biuro projektowe zajmowało się halą ceglaną, której konstrukcja i obudowa uległa znacznemu uszkodzeniu w wyniku oddziaływania chemicznego. Nasze zadanie polegało na określeniu zakresu uszkodzeń jednej ze ścian hali, inwentaryzacji uszkodzeń oraz dobranie metod zaradczych. Metody zaradcze to odpowiednie substancje zabezpieczające (materiały budowlane odporne na pracę w środowisku chemicznym) ale również roboty budowlane naprawcze, które trzeba było wykonać aby wzmocnić konstrukcję nośną budynku. Na poniższych zdjęciach pokazano uszkodzenia konstrukcji budynku i materiałów budowlanych ścian powstałe w wyniku działania substancji chemicznych (soli). Związki chemiczne, które w trakcie produkcji przemysłowej mają styczność z substancją budynku, reagują z materiałami budowlanymi, które nie wykazują odpowiedniej odporności na działanie substancji żrących. Materiały budowlane ulegają korozji chemicznej np. beton, stal, cegła. Substancje chemiczne penetrują mury ceglane i betonowe krystalizują wzdłuż spoin w murze, powodują wykruszenie betonowych konstrukcji oraz korozję zbrojenia. Zdjęcia pokazują efekty uszkodzenia i zniszczenia konstrukcji obserwowane w trakcie wizji lokalnej i odkrywek fundamentów, jeszcze przed poddaniem konstrukcji hali naprawie. Jak można zauważyć, korozja budynku jest na tyle poważna, że dalsza eksploatacja budynku hali mogłaby grozić uszkodzeniem konstrukcji hali oraz jej obudowy.

Korozja stopy żelbetowej hali Korozja ściany zewnętrznej ceglanej i fundamentu betonowego Uszkodzenie konstrukcji budynku Zasolenie ściany z bloczków betonowych Uszkodzenie powierzchni zewnętrznej ściany fundamentowej wykonanej z bloczków betonowych Uszkodzenie fundament˘w i słupa stalowego Korozja podstawy slupa i zbrojenia fundamentu hali
 

Mapa strony | 2MBudownictwo.com.pl to profesjonalne projekty konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz ekspertyzy budowlane.
Budownictwo ogólne i przemysłowe. Zapraszamy - Wrocław ul. Majakowskiego 12/3