Projekty i ekspertyzy podtorzy suwnic.

Jedną z naszych specjalizacji są projekty konstrukcji podtorzy suwnic i wciągników. Projektujemy nowe podtorza suwnic natorowych i podwieszanych, ale również uczestniczymy w dostosowaniu konstrukcji istniejących do nowych warunków eksploatacyjnych. Częstym rozwiązywanym przez nasze biuro konstrukcyjne problemem inżynierskim jest sprawdzenie poprzez odpowiednie obliczenia, czy konstrukcja starego podtorza oraz istniejącej hali bądź budynku, nadaje się do eksploatacji następnej suwnicy bądź suwnicy o zwiększonym udźwigu. Wykonujemy wówczas szereg obliczeń, na podstawie których sprawdzamy stany graniczne nośności i użytkowania poszczególnych elementów budowli – zaczynając od belek podsuwnicowych a na fundamentach kończąc. Obliczenia wykonujemy na podstawie norm PN oraz EN. Problematyką ściśle pozwiązaną z użytkowaniem suwnic jest praca zmęczeniowa konstrukcji budowlanych. Suwnice wyższych grup natężenia pracy oddziałują na konstrukcje z dużą częstotliwością, wpływając tym samym na ograniczenie okresu trwałości podtorzy bądź ograniczenie ich przydatności eksploatacyjnej. Częstym problemem dla użytkownika jest zmiana geometrii podtorza i szyny jezdnej, także uszkodzenia jego konstrukcji wsporczych, jeśli czas eksploatacji podtorza był długi i powiązany z wysoką cyklicznością pracy suwnic. Zdarza się, że cała konstrukcja hali ulega znacznym odkształceniom i wówczas problem jest znacznie większy. W takim przypadku niezbędna staje się rektyfikacja podtorza, tak aby zachowane były jego odchyłki normowe, naprawa jego kotwienia bądź wykonanie nowych zamocowań. Wykonujemy wtedy projekt modernizacji podtorza, który uwzględnia konieczność jego remontu bądź całkowitej wymiany, tak aby nasi Klienci mogli nadal korzystać ze swoich obiektów. Wykonujemy również projekty napraw konstrukcji budowlanych, które zostały uszkodzone pod wpływem eksploatacji suwnicami.