anglia niemcy Russia

Konstrukcje przeszklen fasadowych

Nasze biuro konstrukcyjne ma duże doświadczenie w projektowaniu przeszkleń. Wykonujemy obliczenia konstrukcji aluminiowych, stalowych i szklanych, na ich podstawie dobierając elementy konstrukcyjne fasad, wykonujemy obliczenia tafli szklanych. Projektujemy fasady aluminiowe wzmocnione wkładkami aluminiowymi oraz profilami stalowymi, które charakteryzują się mniejszymi przekrojami słupów. Projektujemy przeszklenia z mocowaniami punktowymi (tzw. rotulami) oraz podparte na żebrach szklanych - fasady szklane, podłogi, balustrady. Współpracujemy z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi. Braliśmy udział w projektowaniu takich obiektów, jak :

  • "Akademia Sztuk Pięknych" we Wrocławiu przy ul. Gepperta
  • "Narodowe Forum Muzyki" we Wrocławiu przy ul. Krupniczej
  • Hala produkcyjna "Volkswagen" w Polkowicach
  • Budynek siedziby firmy "Lindhorst" w Poznaniu
  • Hala produkcyjna "Volkswagen" w Komornikach
  • Hala produkcyjna "BASF" w Środzie Śląskiej

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane biura architektoniczne oraz wykonawców przeszkleń.

1. Obliczenia nośności szkła:

Wykonujemy obliczenia nośności paneli szklanych w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnie obowiązujących normach i Eurokodach. Sprawdzimy dla Państwa w sposób profesjonalny grubości przyjętych przez Państwa tafli szklanych w przeszkleniach. Szkło float jako materiał charakteryzuje się zmiennością parametrów wytrzymałościowych w zależności od obróbki cieplnej, rodzaju obciążenia, warunków pracy i kształtu tafli szklanej. Największą wytrzymałością mechaniczną charakteryzuje się szkło hartowane. Największą wytrzymałość mają szyby obciążone w sposób krótkotrwały np. wiatrem. Panele dachowe obciążone w sposób długotrwały tj. ciężarem własnym i śniegiem mają dużo mniejszą wytrzymałość, ponadto kształtując powierzchnię dachu szklanego należy pamiętać, że szkło wykazuje korozję pod wpływem wilgoci, więc bardzo istotną sprawą jest projektowanie odpowiednich spadków dachu, tak by woda opadowa mogła swobodnie odpłynąć z przeszklenia. Ciekawą właściwością szkła jest również to, że jego wytrzymałość zależy od kształtu tafli - mniejsze tafle mają większa wytrzymałość. Powszechnie stosowane w budownictwie szyby klejone foliami PVB mają zmienną wytrzymałość w zależności od temperatury i rodzaju obciążenia. W trakcie projektowania laminowanych paneli szklanych należy wnikliwie przyjrzeć się warunkom ich pracy. na obiekcie i na tej podstawie określić dopuszczalną wytrzymałość szkła. Szkło jest materiałem kruchym i nie wykazującym wyraźnej granicy plastyczności. Z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń w budowie krystalicznej szkła, zarysowań i mikropęknięć na jego powierzchni, wytrzymałość obliczeniowa szkła uwzględnia wszystkie czynniki wpływające na ryzyko zniszczenia szkła. Dlatego między innymi wytrzymałość obliczeniową szkła hartowanego zmniejsza się ze 120 na ok. 50 MPa. Z tego również powodu szyby poddane obróbce powierzchniowej np. szyby piaskowane lub szyby ornamentowe bądź emaliowane mają niższą wytrzymałość niż szyby, których powierzchnia jest gładka. Na wytrzymałość szkła wpływa także obróbka krawędzi. W szczególności jest to istotne w przypadku szyb mocowanych punktowo lub szyb, których co najmniej jedna z krawędzi nie jest zamocowana w profilu aluminiowym.

Obliczenia szkła

a. Przykładowe obliczenia szkła na fasadzie.

Widok fasady szklanej.

Szyba 6/16/44.2 ESG-VSG, naprężenia.

b. Przykładowe obliczenia dla szkła na daszku, podpartego punktowo.

Rzut daszku szklanego. Szyba podparta punktowo.

Szyba 88.4 ESG , ugięcia.

2. Przeszklenia o konstrukcji aluminiowej i stalowej

3. Przeszklenia o konstrukcji szklanej
 

Mapa strony | 2MBudownictwo.com.pl to profesjonalne projekty konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz ekspertyzy budowlane.
Budownictwo ogólne i przemysłowe. Zapraszamy - Wrocław ul. Majakowskiego 12/3